Matrox Imaging Library

Matrox Imaging Library (MIL) makine görme, görüntü işleme ve medikal görüntüleme uygulamaları için geliştirilmiş kapsamlı bir yazılım araçları bütünü olup proseslerin başından sonuna her adımında (fizibilite, prototip, geliştirme ve devreye alma) kullanılabilmektedir.

Comments are closed.